CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 08.07.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Pozor na dovoz korálů, lastur a mušlí

V období dovolených se celníci na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni setkávají při kontrolách zavazadel turistů s různými druhy korálů, lastur a mušlí, které si přivážejí z dovolené jako suvenýr, aniž by tušili, že porušují platné mezinárodní předpisy. Mnohé z těchto suvenýrů jsou chráněnými exempláři ohrožených druhů živočichů a rostlin, jenž jsou chráněny mezinárodní úmluvou CITES (mezinárodní Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucích rostlin). A proto se pro některé z nich může stát návrat z exotické dovolené i nepříjemným. Pokud nemá cestující potřebné doklady k dovezeným exemplářům, jsou následně zabaveny a případ dále šetří Česká inspekce životního prostředí. Postih za nedovolený dovoz exemplářů může být pokuta nebo se mohou turisté dopustit trestného činu, kde hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

V roce 2013 celní správa na Letišti Václava Havla Praha odhalila 45 případů porušení předpisů v souvislosti s CITES a zajistila více než 407 ks exemplářů nejčastěji ukrytých v zavazadlech cestujících. V rámci zadržených exemplářů tvoří nejpočetnější skupinu výrobky tradiční asijské medicíny ve formě pilulek, kapslí, mastí atd. a různé další potravinové doplňky, které obsahují části chráněných rostlin a zvířat. Dále se jednalo o sušené motýly, mořské suvenýry (korály, mušle a ulity), kosti, lebky, zuby a drápy z tygra. Za první půl rok letošního roku celní správa odhalila u cestujících v zavazadlech 35 případů porušení předpisů v souvislosti s CITES a zdržela 765 exemplářů z toho 47 ks živých želv - Geoemyda Spengleri, 3 ks orchidejí, neživý exemplář karety a 52 korálů.

Doporučujeme všem cestujícím směřujících do zahraničí, aby se před odjezdem informovali o zákazech a omezeních na stránkách Celní správy České republiky nebo České inspekce životního prostředí. Někdy se stačí porozhlédnout v odbavovacích halách letišť, kde jsou informativní tabule s potřebnými důležitými údaji pro turisty. 


kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky