Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6
V Praze 12. 6. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci zabrali tři tuny chemikálií pro výrobu drog

Koncem minulého týdne bylo pravomocně ukončeno správní řízení se společností dovozce, jehož součástí bylo i zabrání tří tun chemických látek klasifikovaných jako "pre–prekurzory" drog pro výrobu psychotropních látek.

 
Dvě zásilky zboží deklarované jako „chemikálie pro čištění a dezinfekci prostorů velkých lodí“, každá o hmotnosti 1.500 kilogramů, přiletěly do České republiky z Hong Kongu již v prosinci minulého roku. Zajištění zásilek bylo součástí dlouhodobé mezinárodní spolupráce Celní protidrogové jednotky Generálního ředitelství cel a celního úřadu při boji proti možné nelegální výrobě drog. Příjemcem zboží byla česká společnost se sídlem v Praze, která měla, po popuštění zboží do volného oběhu, zajistit dodání do dalšího členského státu EU, kde probíhala vlastní nelegální výroba.

 
Provedenou expertizou odebraných vzorků v Celně technické laboratoři Generálního ředitelství cel bylo zjištěno, že první zásilka obsahuje čistou organickou sloučeninu metylester 3-oxo-2-fenylmáselné kyseliny, známou také jako „methyl-2-acetoacetate, methyl alpha-acetylphenylacetate nebo MAPA“. U druhé zásilky chemická analýza potvrdila, že zboží je čistá organická sloučenina 3-oxo-2- fenylmáselná kyselina, známá také jako „3-oxo-2-phenylbutanoic acid, 2-Acetyl-2-phenylacetic acid, 2-Phenylacetoacetic acid, 3-Oxo-2-phenylbutyric acid nebo alpha-Acetylbenzeneacetic acid“. 

 
Jedná se o tzv. "pre-prekurzory" drog, které nemají samostatně legální využití a slouží pouze k nelegální výrobě chemické látky benzylmetylketon (BMK), který je prekurzorem drog Kategorie 1 evropských nařízení a je používaný k nelegální výrobě amfetaminů. 

 
Ze zabraných chemických látek by bylo možné vyrobit cca 2400 kilogramů prekurzoru BMK a následně cca 1800 kilogramů amfetaminů, které by se na černém trhu mohly prodat za téměř 2 miliardy Kč (1,8 mld. Kč). Spolu s lednovým záchytem kolegů z CÚ pro hl. město Prahu (také tři tuny) se jedná o významný úspěch při zabránění dovozů "pre-prekurzorů" drog na území České republiky.

Seznam obrázků


 
plk. Ing. Pavel Drobek
Tiskový mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 724 502 051
e-mail: p.drobek@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: