Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6
V Praze 14. 1. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Ruzyňští celníci zabránili v loňském roce u 1579 případů nelegálnímu dovozu a vývozu zboží

V loňském roce bylo ruzyňskými celníky odhaleno 1579 případů nelegálního dovozu a vývozu zboží, což je o 92 případů více než v roce 2017.

V oblasti omamných a psychotropních látek bylo odhaleno celkem 890 případů záchytů přírodních i syntetických drog. Jedná se o nárůst oproti roku 2017, kdy bylo odhaleno 793 případů záchytů drog. Celkem bylo zachyceno 74,2 kg katy jedlé, 10,3 kg kokainu, 4,3 kg marihuany, 2,4 kg metamfetaminu nebo 5 kg 4-CEC(4-chlorethainonu). Drogy byly nejčastěji pašovány v běžných obálkách nebo maskovány jako jiné zboží. Ve dvou případech se pašeráci snažili propašovat 8,3 kg kokainu ve dvojitých dnech svých zavazadel. Dva polykači se snažili propašovat celkem 202 kapslí kokainu v trávicím traktu.

U zboží porušujících práva duševního vlastnictví bylo v roce 2017 zjištěno celkem 466 případů a zajištěno zboží v úhrnné hodnotě 22,7 miliónů korun. Nejčastěji šlo o padělky renomovaných značek elektroniky nebo náramkových hodinek (Apple, Samsung, Omega, Rolex), padělků přípravků na podporu erekce (Pfizer výrobky Viagra a Cialis), padělků obuvi, oděvů nebo kabelek (Adidas, Nike, Converse, Dior, Versace nebo Louis Vuitton) nebo padělků hokejových holí (Bauer). V roce 2017 bylo celníky zadrženo zboží v 427 případech.

V potírání obchodu s nejpřísněji chráněnými živočichy uvedenými na seznamu - CITES (Mezinárodní úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami). Jednalo se o 138 případů. V jednom z nich zabránili nelegálnímu dovozu 2 kg tablet zmijovice hadové. Z ostatních exemplářů se jednalo o lastury, mušle, zévy, korály, kaktusy nebo orchideje a o produkty tradiční čínské medicíny (tinktury, masti a tablety) nebo o části želvích krunýřů, či šperky z korálů.

Nelegální dovoz látek s hormonálním účinkem byl odhalen v 59 případech. Největší množství bylo zajištěno v poštovní zásilce, která obsahovala 1 400 tablet účinné látky DHEA (dehydroepiandrosteron). Z ostatních anabolických steroidů se převážně jednalo o tablety, kapsle nebo ampule s účinnými látkami Tamoxifen, Methandienone, Oxandrolone nebo Clenbuterol.

 


Seznam obrázků


 
kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: