Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6
V Praze 21. 1. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

V loňském roce zabránili ruzyňští celníci v 2 109 případech nelegálnímu dovozu a vývozu zboží

V loňském roce bylo ruzyňskými celníky zjištěno 2 109 porušení právních předpisů. V meziročním srovnání se jedná o téměř pěti-procentní nárůst.

Nejvíce zjištění bylo zadokumentováno v oblasti nelegální přepravy omamných a psychotropních látek, kde bylo realizováno celkem 1007 záchytů přírodních i syntetických drog. Jejich počet se oproti roku 2018 zvýšil o 117. Drogy byly nejčastěji pašovány poštou v běžných obálkách zpravidla maskovány jako jiné zboží, v zavazadlech cestujících a v jednom případě v trávícím traktu pašeráka (tzv. „polykač"). Mezi největší úlovky celníků lze zařadit čtyři případy, kdy se cizinci snažili propašovat ve svých zavazadlech celkem 260 kg katy jedlé. Nejčastěji pašované drogy byly kata jedlá, marihuana, heroin, extáze, hašiš a ketamin.

Nelegální dovoz látek s hormonálním účinkem byl zjištěn v 63 případech. Největší množství bylo zajištěno v poštovní zásilce, která obsahovala 900 tablet účinné látky DHEA (dehydroepiandrosteron). Z ostatních anabolických steroidů se převážně jednalo o tablety, kapsle nebo ampule s účinnými látkami Ostarin, Oxandrolon nebo Ligandrol.

Více jak 100 % nárůst zjištění evidují celníci v oblasti pašování tabáku a tabákových výrobků – cigaret. V celkem 37 případech bylo zajištěno 164,2 kg tabáku a 238 440 tisíc kusů cigaret. Únik na cle a daních přesáhl dva milióny korun.

V potírání obchodu s nejpřísněji chráněnými živočichy a rostlinami uvedenými na seznamu „CITES" (Mezinárodní úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) se podařilo odhalit 113 případů. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří případ, kdy celníci zabránili nelegálnímu vývozu 70 tisíc kusů úhořího monte. Z ostatních zachycených exemplářů se jednalo o lastury, mušle, zévy, korály, brouky, živé kaktusy nebo orchideje a o produkty tradiční čínské medicíny (tinktury, masti a tablety) nebo o výrobky z kůže aligátora nebo krokodýla, či šperky z korálů.

U zboží porušujících práva duševního vlastnictví bylo v roce 2019 zjištěno celkem 318 případů a zajištěno zboží v úhrnné hodnotě 25,5 miliónů korun. Nejčastěji šlo o padělky renomovaných značek elektroniky nebo náramkových hodinek (Apple, Samsung, Omega, Rolex), padělků přípravků na podporu erekce (Pfizer výrobky Viagra a Cialis), padělků obuvi, oděvů nebo kabelek (Adidas, Nike, Asics, Burberry, Louis Vuitton, Hermes, Dior, Gucci nebo Prada), padělků hraček (Lego) nebo padělků hokejových holí (Bauer). V roce 2018 bylo celníky zadrženo zboží v hodnotě 22,7 miliónů korun.


Seznam obrázků


 
kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: