CZ EN Translate
Menu

Žádost o info. doručena na CÚ 14. 4. 2015, čj. 11362/2015-510000-41. Odpověď odeslána 28. 4. 2015, čj. 11362-8/2015-510000-12.

Dotaz: „Jak byl potrestán tek, kdo bez kontroly došlých plateb ukradl dne 10. 4. 2015 exekučně peníze z mého účtu u ČSOB.“

 

Odpověď: „V rámci uvedeného dotazu, který se týká případného potrestání konkrétního pracovníka celní správy, je třeba zdůraznit, že v případech kdy správní orgán (mezi které patří i celní úřad) způsobí účastníkovi řízení nebo jiné osobě škodu, existuje subjektivní odpovědnost dané organizace, což znamená, že případnou škodu hradí celní správa jako celek, nikoliv konkrétní pracovník. Je-li prokázáno pochybení konkrétního pracovníka, je ze strany příslušného služebního funkcionáře (zpravidla ředitel úřadu) zahájeno příslušné interní šetření. To se řídí, stejně jako správní či daňové řízení, zásadou neveřejnosti a konkrétní informace z případného řízení není daný úřad v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., oprávněn poskytovat, neboť jejich poskytování upravuje zvláštní zákon (např. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ).“

Stránka byla publikována dne: 27.05.2015 13:25
Skočit na začátek stránky