CZ EN Translate
Menu

Informace o vývoji sazeb spotřební daně z lihu v následujících letech

Informace je vydána v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. (dále jen „zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů“).

Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů nabyde účinnosti dne 1. 1. 2024.

S účinností od 1. 1. 2024 byla zákonem o konsolidaci veřejných rozpočtů mimo jiné současně novelizována některá ustanovení zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).

V souvislosti se spotřební daní z lihu upozorňujeme dotčené daňové subjekty na následující změny týkající se zejména změn sazeb spotřební daně z lihu, ke kterým bude v následujících letech docházet v souladu s výše citovaným zákonem. Jednotlivé sazby daně z lihu a termíny, od kdy jsou tyto sazby platné uvádíme přehledně níže:

Od 1.1.2024
Kód nomenklaturyTextSazba daně
2207líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 220735 500 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu35 500 Kč/hl etanolu
líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu17 800 Kč/hl etanolu
ostatnílíh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury35 500 Kč/hl etanolu

Od 1.1.2025
Kód nomenklaturyTextSazba daně
2207líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 220737 250 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu37 250 Kč/hl etanolu
líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu18 650 Kč/hl etanolu
ostatnílíh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury37 250 Kč/hl etanolu

Od 1.1.2026
Kód nomenklaturyTextSazba daně
2207líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 220739 100 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu39 100 Kč/hl etanolu
líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu19 600 Kč/hl etanolu
ostatnílíh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury39 100 Kč/hl etanolu

Od 1.1.2027
Kód nomenklaturyTextSazba daně
2207líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 220741 050 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu41 050 Kč/hl etanolu
líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu20 550 Kč/hl etanolu
ostatnílíh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury41 050 Kč/hl etanolu

Současně se také od 1.1. 2024 mění výše zajištění daně z lihu:

  1. Pokud provozovatel daňového skladu provozuje pouze jeden daňový sklad, výše zajištění na tento daňový sklad poskytnuté složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně činí nejvýše 50 000 000 Kč.
  2. Pokud provozovatel daňového skladu provozuje více než jeden daňový sklad, výše zajištění daně, bez ohledu na to, kolik daňových skladů provozuje, poskytnuté složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně činí nejvýše 150 000 000 Kč.

Stránka byla publikována dne: 15.12.2023

Skočit na začátek stránky