CZ EN Translate
Menu

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu - informace

Dne 15. 6. 2020 byl zveřejněn finanční zpravodaj č. 9 Ministerstva financí ( https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-09.pdf ). Obsahuje Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Generální ředitelství cel zpracovalo k tomuto rozhodnutí souhrnnou informací, která obsahuje dvě přílohy:

Příloha A – Souhrnná informace o prominutí správních poplatků Příloha A – Souhrnná informace o prominutí správních poplatků.pdf

Příloha B – Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně v souvislosti s povolením posečkání Příloha B – Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně .......pdf

Příloha C Vybrané části Finančního zpravodaje č. 9/2020 Příloha C – Vybrané části Finančního zpravodaje č. 9_2020.pdf

Tyto přílohy jsou zveřejněny i na úřední desce CÚ celní správy.

Finanční zpravodaje Ministerstva financí naleznete na webových stránkách (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020).


Stránka byla publikována dne: 18.06.2020

Skočit na začátek stránky