CZ EN Translate
Menu

Rozhodnutí o prominutí správního poplatku

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

 

Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

    

Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-10021/2020/39-2, vydané podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. 4. 2020.

Výrok IX

  • S účinností od 15. 4. 2020 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí, tj. od 15. 4. 2020, do dne 31. 7. 2020.

Aktualizován elektronický formulář „Žádost o potvrzení osobního daňového účtu podle § 151 daňového řádu" je zveřejněn na webu Celní správy – viz odkaz

Vydávání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx


Stránka byla publikována dne: 16.04.2020

Skočit na začátek stránky