CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1

V Praze 06.09.2017


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Pražští celníci kontrolovali nelegální zaměstnanost v metropoli

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců je jednou z mnoha kompetencí celníků, a provádí ji již třináctým rokem, od vstupu do Evropské unie. Ve středu 30. srpna provedli pražští celníci kontrolu zaměřenou právě na dodržování tohoto zákona (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a ke své kontrolní akci si vytipovali stavbu nově vznikajícího sportovního centra v Praze 6 – Řepích.

Celníci nejprve celou stavbu obklíčili, z důvodu možného útěku kontrolovaných osob. Na stavbě se nacházelo 25 dělníků, jedenáct pracovníků pocházelo ze zemí bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Bělorusko a Moldávie), dvanáct občanů české národnosti, jeden Rumun a jedna osoba ze Slovenska. Kontrolou bylo zjištěno, že u pěti osob zaměstnavatel nepředložil informační povinnost vůči úřadu práce a deseti osobám bylo umožněno pracovat bez řádného povolení k zaměstnání. Kontrolní akci byli přítomni i dva policisté z oddělení cizinecké policie ČR, kvůli kontrole dokladů a jejich pravosti, kteří zjistili, že jedna osoba z Rumunska má padělané osobní doklady – občanský průkaz a řidičský průkaz.

Celníci se velice často setkávají i s nešvarem, že právě pracovníci se zemí bývalého Sovětského svazu mají ve svém cestovním dokladu polské turistické nebo pracovní vízum, toto je však v žádném případě neopravňuje k vykonávání jakékoli pracovní činnosti na území našeho státu. Kontrolované osoby jsou rovněž lustrováni v systému celní správy, zda se nenachází v evidenci dlužníků, buď za pokuty v dopravě, nebo za jiné další přestupky, které udělují jiné státní orgány. 

V případě, že zaměstnavatel nesplní informační povinnost vůči úřadu práce, může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 korun, a jestliže zaměstnává cizince bez platného pracovního povolení, je sankce v rozmezí od čtvrt do deseti milionů korun.

Od začátku letošního roku provedli pražští celníci na území metropole 26 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání.


nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky