CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1

V Praze 07.03.2017


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Úspěšné kontrolní akce pražských celníků s názvem GRON

Ve středu 1. března 2017 provedli pražští celníci dvě kontrolní akce s krycím názvem GRON. Obě se souběžně odehrávaly v pražských tržnicích. První kontrolní akce probíhala v tržnici SAPA v Praze 4 - Libuši. Byla zaměřena na kontrolu Elektronické evidence tržeb (EET). Tuto novou kompetenci získala celní správa s účinností zákona 112/2016 Sb. od 1. prosince 2016. Jedná se o sdílenou kompetenci s finanční správou.

Jednotlivé kontrolní skupiny začaly přímo v tržnici kontrolovat tamní restaurační zařízení, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení zákona. Celkem v šesti kontrolovaných provozovnách celníci zjistili porušení zákona. Bylo zjištěno opakované neprovedení fiskalizace a nepředložení účtenky a další méně závažné nedostatky.  Všechny případy byly předány do správního řízení. V případě porušení zákona může celní správa zahájit řízení o vydání příkazu na místě ukládající povinnost k peněžitému plnění nebo mohou případ předat do správního řízení u místně příslušného celního úřadu. Při zjištění zvláště závažných porušení mohou celníci nařídit uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.

Téměř ve stejný čas se další kontrolní akce rozběhla v tržnici v Praze 10 - Malešicích. Celníci si zde vytipovali prodejnu, ve které objevili téměř šest tisíc kusů padělků parfémů světoznámých značek (např. Dior, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss, Lacoste a další). Parfémy byly volně nabízeny k prodeji jak přímo v provozovně, tak byl těmito falzifikáty napěchován sklad přímo nad provozovnou. Že se jedná o falzifikáty, svědčí zejména způsob skladování, nekvalitní balení zboží, chybí originální visačky a loga, použité etikety a štítky se neshodují s řádným označením ochranné známky. V případě, že by se tyto falzifikáty parfémů dostaly do prodeje, škoda majitelům ochranných známek by byla téměř sedm milionů korun.

Celníci v této provozovně zároveň zajistili 333 kusů lahví alkoholu, k jehož prodeji neměla majitelka provozovny potřebné povolení. Celková hodnota zajištěného alkoholu včetně spotřební daně je téměř sto deset tisíc korun.

 


nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky