Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1
V Praze 9. 11. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Pražští celníci zajistili pašované cigarety

Dnes v ranních hodinách zastavili pražští celníci při běžné kontrole autobus ukrajinské imatrikulace. Kontrolou bylo zjištěno, že v něm jsou vytvořeny tajné schránky, konkrétně se jednalo o vybudovanou dvojitou střechu, ve které bylo ukryto víc než 18.000 kusů cigaret. Tajnou schránku označil služební pes, který je na vyhledávání tabákových výrobků speciálně vycvičen. Zajištěné cigarety značky LM a Rothmans nebyly označeny platnými tabákovými nálepkami. Únik na cle a daních byl vyčíslen na téměř 50.000 korun.


Seznam obrázků


 
por. Miroslav Pokštefl
Tiskový mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 265
mobil: +420 724 496 298
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: