Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1
V Praze 8. 8. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Polský REX na český trh nepatří

Rozsáhlou kontrolní akci provedli pražští celníci ve středu 7. srpna na tržnici Sapa v Praze 4 – Libuši. Do akce bylo nasazeno zhruba čtyřicet celníků, kteří byli rozděleni do pěti skupin a ti obsadili předem vytipovaná prodejní místa.

Celá kontrola vznikla na podnět zástupce držitele ochranné známky společnosti Henkel. Jednalo se o zjištění, že obchodníci v tržnici v několika velkoobchodech nabízejí k prodeji prací prášky REX, které jsou vyrobeny pro polský trh. Práva na prací prášky s polskými nápisy vlastní jiná firma v Polsku a nesmí se na českém trhu jakkoli prodávat, protože v České republice má výhradní práva k prodeji pouze společnost Henkel. Tím došlo k porušení práv k ochranné známky společnosti Henkel v České republice.

Celníci zabavili 16.500 kg nejrůznějších balení pracích prášku, tekuté i sypké a hodnota zboží vyjádřená v ceně originálních výrobků by byla více než jeden milion korun.

Veškeré zabavené zboží putovalo do celního skladu a případ se bude dále řešit.

 


Seznam obrázků


 
nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: