CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1

V Praze 14.03.2019


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Pražští celníci poprvé likvidovali zabavené výherní automaty

Celkem sedm kusů výherních automatů likvidovali pražští celníci ve středu 13. března ve firmě, jež se zabývá ekologickou likvidací. Právě u těchto sedmi kusů automatů již rozhodnutí o propadnutí ve prospěch státu nabylo právní moci, tudíž celníci mohli přistoupit k první podobné likvidaci od doby, kdy celní správa převzala dozorovou činnost nad oblastí nelegálního hazardu. 

O takovéto likvidaci by se dalo říci, že je posledním krokem v boji s nelegálním hazardem. Prvotní fází je zadržení veškerých hracích přístrojů, peněz a věcí, které k nelegální hře slouží, včetně uzavření nelegální herny. Následně poté, pokud to nejde bezprostředně v herně, je nutné otevřít, a to i násilím, vlastní automaty a vyjmout finanční hotovost, kterou obsahují. To se děje za přítomnosti kontrolované osoby, pokud se tedy k vlastnímu řízení dostaví. Poslední fází je po nabytí právní moci rozhodnutí o propadnutí či zabrání zboží, vlastní likvidace automatů.   

Od 1. ledna 2017 má celní správa ve své kompetenci kontrolovat nelegální hazard a právě pražští celníci si právem připisují přední příčky v potírání nelegálního hazardu. Na území metropole, od začátku působení zákona o hazardních hrách, uzavřeli celníci 90 nelegálních heren a zajistili 650 kusů výherních hracích přístrojů (jak klasických, tak kvízomatů a internetových kiosků) 6 rulet a 12 stolů pro živou hru a zadrženo bylo více než tři miliony korun v hotovosti. 

 


nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky