Celní správa České republiky
Celní úřad pro hlavní město Prahu
Washingtonova 7
113 54 Praha 1
V Praze 18. 11. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Perná noční směna

Poměrně hektickou noční směnu, bohatou na nejrůznější přestupky prožili pražští celníci v noci z neděle 15. listopadu na pondělí 16. listopadu.

Okolo jedné hodiny ranní si na Jižní spojce na sjezdu směrem na Strašnice vytipovali ke kontrole nákladní motorové vozidlo polské imatrikulace, jež řídil rovněž polský řidič (62 let). Hlídka celníků tudíž následovala řidiče na místo vykládky, které se nacházelo ve Strašnicích.  Kontrolou nákladového prostoru vozidla bylo zjištěno, že je ve vozidle přepravováno větší množství mraženého mletého masa „kebab", dle dokladů o dopravě se mělo jednat o 3000 kg.  Jak celníci následně ověřili, příjemce zákonnou povinnost nahlášení přepravy masných výrobků splnil, nicméně nahlásil dovoz pouze 600 kg masa. Zbylých 2400 kg masa bylo dovezeno nelegálně.

Poměrně kuriozní případ se následně odehrál na dálnici D1 na 4,5 km ve směru na Prahu, kde celníci zkontrolovali nákladní motorové vozidlo DAF ukrajinské imatrikulace. Uvnitř nákladového prostoru se nacházelo 11 371 kg mražených hovězích krků, v tomto případě příjemce nenahlásil Státní veterinární správě přepravu vůbec.

Celníci s inspektory ze Státní veterinární správy spolupracují na podobných případech pravidelně a společné kontrolní akce jsou pro tuzemský trh velice prospěšné, protože podobně přepravované potraviny bez absence řádných průvodních dokladů se nedostanou na náš trh, a tudíž nejsou ohroženi koncoví spotřebitelé nekvalitními potravinami. 

Dalšími kontrolami během noci bylo zjištěno, že dva řidiči nemají platný dálniční kupon. Na místě dostali pokuty v celkové výši 5 000 Kč. Dále ve třech případech bylo u kontrolovaných řidičů zjištěno, že se nachází v databázi celní správy v evidenci dlužníků a celkem od nich byla vybrána částka ve výši 8 000 Kč. V neposlední řadě bylo zastaveno osobní vozidlo, jehož osádku tvořily dvě osoby (muž 27 let, který řídil a žena rovněž ve věku 27 let). Kontrolovaný řidič celníkům nepředložil řidičské oprávnění ani osvědčení o registraci vozidla a dále bylo zjištěno, že tento výtečník již má vyslovený několikátý zákaz řízení motorových vozidel. Tento případ si k dalšímu šetření převzala Policie ČR.

 


Seznam obrázků


 
nprap. Ivana Kurková
Tisková mluvčí CÚ pro hlavní město Prahu
tel: +420 261 334 264
mobil: +420 724 603 610
fax: +420 261 334 303
e-mail: i.kurkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: