CZ EN Translate
Menu

EUBAM – pracovní návštěva zástupců Celní správy Ukrajiny, Moldávie a České republiky

V rámci třídenní pracovní návštěvy zástupců Celní správy Ukrajiny a Moldávie uskutečněné pod záštitou mise EUBAM a Generálního ředitelství cel v Praze byl jeden den jednání realizován na půdě Celního úřadu pro Jihočeský kraj. Uvedená pracovní návštěva byla zaměřena na agendu kontrol po propuštění zboží a celních auditů. Při jednání na Celním úřadě pro Jihočeský kraj byl představen koncept spolupráce mezi agendou Oprávněného hospodářského subjektu (AEO) a výkonem celního auditu. Konkrétně se jednalo o představení samotného prověřování stanovených podmínek a kritérií AEO mající přímou návaznost na vybrané druhy povolení napříč celním řízením, u nichž jsou podmínky a kritéria totožné s programem AEO. Neposledně byla popsána spolupráce v návaznosti na sdílení relevantních informací mezi kompetentním celním orgánem ve věci AEO a místně příslušným celním úřadem zodpovědným za oblast kontrol po propuštění zboží, resp. oblast celních auditů.


Stránka byla publikována dne: 13.08.2015

Skočit na začátek stránky