CZ EN Translate
Menu

Omezení úřední doby CÚ pro Jihočeský kraj

V návaznosti na usnesení vlády č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020, kterým vláda České republiky uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení rozsahu úředních hodin, jsou ode dne 23. listopadu 2020 dočasně omezeny úřední hodiny Celního úřadu pro Jihočeský kraj.

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 09:00 – 14:00 hodin

středa: 10:00 – 15:00 hodin

Podatelna a pokladna jsou otevřeny v úředních hodinách.

 

Úřední hodiny pro účely celního a daňového řízení:

pondělí až čtvrtek: 8:00 – 15:00 hodin

pátek: 8:00 – 14:00 hodin

 

     Tímto pokynem nejsou dotčena již přijatá opatření CS v souvislosti s omezením šíření viru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19).


Stránka byla publikována dne: 23.11.2020

Skočit na začátek stránky