CZ EN Translate
Menu

Oznamovací povinnost distributorů pohonných hmot - odstranění nedostatků ze strany oznamovatelů.

Na základě poznatků získaných při administraci oznámení distributorů pohonných hmot podaných za první vykazované období (tj. červenec 2015) v souladu s ustanovením § 6ka zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohonných hmotách), považujeme za žádoucí upozornit zpracovatele těchto oznámení na identifikované nedostatky, které byly příčinou potíží při následném načítání podaných oznámení do příslušné aplikace vedené Celní správou České republiky.

Znění celé informace s popisem zjištěných nedostatků a způsobu jejich odstranění ze strany oznamovatelů je ke stažení zde.

Oznamovací povinnost distributorů pohonných hmot

Dnem 1. července 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o PHM").  
V souladu s ustanovením § 6ka zákona o PHM bude nově distributor pohonných hmot povinen oznámit celnímu úřadu údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky.
Okruh údajů, které bude distributor pohonných hmot povinen v oznámení uvádět, stanoví celní úřad. Oznámení se podává do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné celním úřadem. Více informací naleznete zde.

Přehled často kladených dotazů je zveřejněn zde.


Stránka byla publikována dne: 16.09.2015

Skočit na začátek stránky