CZ EN Translate
Menu

Platby celnímu úřadu

Celní úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že ke dni 31. 12. 2014 skončilo automatické přeposílání plateb ze zrušených účtů celních úřadů, takto zaslané platby budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. Od 1. 1. 2015 lze používat pouze bankovní účet Celního úřadu pro Jihočeský kraj s matrikovou částí 17720231/0710.

Správný způsob placení, seznam druhů daní a poplatků a příslušná předčíslí bankovního účtu jsou zveřejněna pod odkazem:

http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/zmena-organizacni-struktury-cs-k-112013/Stranky/jak-spravne-zaplatit-dan-celnimu-uradu.aspx

Plátci a ukladatelé platebních povinností by si měli důkladně zkontrolovat správnost bankovního spojení celního úřadu.


Stránka byla publikována dne:  

Skočit na začátek stránky