CZ EN Translate
Menu

Platební účty CÚ pro Jihočeský kraj

NA JAKÉ ÚČTY PLATIT CÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ 
č. účtuNázev  druhu  příjmu  SPD   +   DES       =       aktualizace - leden 2016
35-17720231/0710Příjmy vymožené z exekucí    (dle § 175 DŘ - depozitní účet )
609-17720231/0710Daň  z  elektřiny
617-17720231/0710Daň  ze  zemního plynu  a  některých dalších plynů
625-17720231/0710Daň  z  pevných paliv
668-17720231/0710Vymáhání pro úřady práce
780-17720231/0710SPD  z  vína  a  meziproduktů                                                                                                        
799-17720231/0710SPD  z  minerálních  olejů                                                                                                              
1708-17720231/0710Pokuty a náklady řízení uložené obcí  (rozhodnutí)                                    
1732-17720231/0710Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb. o rybářství (uložené Rybář.stráží, KÚ)                   
1740-17720231/0710Pokuty uložené KÚ   (např. dle z.č. 149/2003 Sb. apod.)                                                
1759-17720231/0710Pokuty dle z.č.552/91 Sb., č.149/03 Sb., 201/2012 Sb., a 634/1992 Sb.   - vyst. OÚ     
1767-17720231/0710Pokuty dle z.č. 449/2001 Sb., o myslivosti  ( ulož. ČIŽP )                                     
1775-17720231/0710Odvod dle z.č. 334/92 Sb. - odnětí zem. půdy (dočasné i trvalé od 1.1.2011)           
1783-17720231/0710Pokuty dle z.č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  (ulož. ČIŽP)          
2620-17720231/0710Pokuty za kontrolní vážení dle z.č. 13/1997 |Sb., o pozemních komunikacích                 
2700-17720231/0710Pokuty dle z.č. 256/04 Sb., podnikání na kapitálovém trhu, uložené obchodníkům s cen.papíry  
2719-17720231/0710Poplatky z biopaliv dle z.č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší                                               
2751-17720231/0710Odvody dle z.č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti                                                                               
2778-17720231/0710Pokuty a náklady (např. náhrady za vážení), které jsou příjmem orgánu dozoru        
3615-17720231/0710Náklady spojené se správním vyhoštěnbím cizince dle z.č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců v ČR       
3746-17720231/0710Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené                                        
3754-17720231/0710Pokuty ve správním řízení - na místě nezaplacené  (např. blokové pokuty od Policiie)     
3770-17720231/0710Poplatek dle z.č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních                           
3797-17720231/0710Pokuty dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                                      
4706-17720231/0710Příslušenství daní  (náklady řízení, penále, exekuční náklady a další náklady a náhrady,  apod.)   
4757-17720231/0710Ostatní příjmy       (např. promlčené přeplatky, apod.)                                                                  
4765-17720231/0710SPD  z  tabákových  výrobků                                                                                      
4773-17720231/0710SPD  z  piva                                                                                                                  
4781-17720231/0710SPD  z  lihu                                                                                                                  
5610-17720231/0710Pokuty za porušení předpisů v ochraně ŽP                                                
6701-17720231/0710Poplatky dle z.č. 254/01 Sb., o vodách  - za odběr podzemních vod          
6728-17720231/0710Pokuty ulož.dle zvlášt.zákonů v ochraně ŽP (č.353/99 Sb.,100/04 Sb.,149/03 Sb.)          
6736-17720231/0710Pokuty dle z.č. 185/01 Sb., o odpadech (ostatní případy)                        
6744-17720231/0710Pokuty dle z.č. 254/01 Sb., o vodách  (ostatní případy)                            
6752-17720231/0710Poplatky dle z.č. 185/01 Sb., o odpadech - základní složka                             
6779-17720231/0710Poplatky dle z.č. 185/01 Sb., o odpadech - riziková složka                            
6787-17720231/0710Pokuty dle z.č. 477/01 Sb., o obalech,  uložené ČIŽP                                            
6795-17720231/0710Pokuty dle z. č. 254/01 Sb., o vodách - za odpad. vody  (ČIŽP obci a SPS)           
8707-17720231/0710Poplatky dle z.č. 86/02 Sb. a z.č.201/12 Sb., o ochraně ovzduší               
8715-17720231/0710Odvod dle z.č. 334/92 Sb. -  dočasné odnětí zem. půdy              
8723-17720231/0710Odvod dle z.č. 334/92 Sb. - trvalé odnětí zeměděl.půdy               
8731-17720231/0710Odvod dle z.č. 334/92 Sb., trvalé odnětí zem.půdy s dočas. účinky     
8758-17720231/0710Poplatek dle lesního z.č. 289/95 Sb. - dočasné odnětí lesní půdy               
8766-17720231/0710Poplatek dle z.č. 289/95 Sb. - trvalé odnětí lesní půdy                              
8790-17720231/0710Pokuty -  (ostatní, např. znečišťování ŽP )                     
9718-17720231/0710Pokuty dle z.č. 25/08 Sb., o integrov.registru znečišťování ovzduší              
9726-17720231/0710Pokuty dle z.č. 86/02 Sb. + 201/12 Sb., o ochraně ovzduší  (ČIŽP)          
9734-17720231/0710Pokuty dle z.č. 334/92 Sb. ochrana zem.půdního fondu (§ 20)                         
9742-17720231/0710Pokuty dle z.č. 282/91 Sb., o ochraně lesa                                                     
9750-17720231/0710Pokuty dle z.č. 23/1999 Sb., - vodní hospodářství
9769-17720231/0710Pokuty dle z.č. 114/92 Sb., o ochraně přírody  (Rozhodnutí - SNP)               
9785-17720231/0710Pokuty dle z.č. 185/01 Sb., o odpadech            (uložené ČIŽP - obci !)             
9793-17720231/0710Poplatky dle z.č. 254/01 Sb., o vodách - za vypouštění odpad.vod                   
11703-17720231/0710Vymáhání pro obce (§ 106 SŘ) - blokové pokuty městské Policie                              
14760-17720231/0710Příjmy z tabákových nálepek       -        pouze CÚ Kutná Hora
24766-17720231/0710SPD ze surového tabáku                                                                                                             
40037-17720231/0710Zajištění  daně  ( SPD ) + kauce PHM a  líh   +  vratky  
60038-17720231/0710Vymáhání pro ostatní ukladatele  (§ 106 SŘ)           
70033-17720231/0710Depozitní účet  (podle DŘ pro upozornění na nedoplatek)  -  pro příjem plateb           
97770-17720231/0710Pokuty dle z.č.695/04 Sb. + 383/12 Sb., emise skleníkových plynů (povolenky)  

 

Další informace: https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/zmena-organizacni-struktury-cs-k-112013/Stranky/jak-spravne-zaplatit-dan-celnimu-uradu.aspx 


Stránka byla publikována dne: 09.02.2016

Skočit na začátek stránky