CZ EN Translate
Menu

Pracovní návštěvy ze Slovenska a Moldávie

​Slovensko

Ve dnech 18. – 20. října se na Celním úřadě pro Jihočeský kraj uskutečnila pracovní návštěva zástupců Finanční správy SR, z Celního úřadu v Žilině, tedy kompetentního celního orgánu ve věci Oprávněného hospodářského subjektu (dále pouze „AEO").

Pracovní návštěva se uskutečnila v rámci programu CUSTOMS 2020 a byla zaměřena na předávání praktických zkušeností z certifikace AEO v přímé návaznosti na možnosti poskytování výhod subjektům se statusem AEO. Část programu pracovní návštěvy byla věnována také prověřování nových kritérií AEO v souvislosti s nabytím účinnosti nového celního kodexu. Uskutečněná pracovní návštěva prohloubila už tak úzké vztahy a dobrou spolupráci se slovenskými kolegy.

Moldávie

Ve dnech 1. – 3. listopadu se v rámci programu TAIEX uskutečnila pracovní návštěva zástupců Celní správy Moldávie v souvislosti se sdílením informací vztahujících se k implementaci programu AEO v podmínkách Celní správy ČR. První dva dny návštěvy se konaly na půdě Generálního ředitelství cel, kde za účasti zástupců odboru 21, zástupců Celního úřadu pro Jihočeský kraj, jako kompetentního orgánu ve věci AEO a zástupce mise EUBAM v Moldávii, byl obecně představen koncept AEO v podmínkách české celní správy včetně sdílení praktických zkušeností z prověřování jednotlivých podmínek a kritérií AEO.

Poslední den pracovní návštěvy se uskutečnil na půdě Celního úřadu pro Jihočeský kraj a byl mimo jiné spojen s návštěvou společnosti, která je držitelem povolení AEO. V rámci této návštěvy bylo prezentováno plnění podmínek a kritérií ve vztahu k bezpečnosti a zabezpečení. Účast zástupců Celní správy Moldávie byla velmi aktivní, včetně sdílení veškerých informací z jejich procesu certifikace. 


Stránka byla publikována dne: 09.11.2016

Skočit na začátek stránky