CZ EN Translate
Menu

Prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli

 V úředním věstníku bylo zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1013 ze dne 17. července 2018, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli. Toto nařízení vstupuje v platnost dne 19. 7. 2018 (viz odkaz):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1531982928125&uri=CELEX:32018R1013

Toto prováděcí nařízení otevírá celní kvóty na dovoz určitých výrobků z oceli z některých zemí (např. Čína, Indie, Turecko, Ukrajina, Makedonie, Vietnam, Moldavská republika). Seznam dotčených výrobků a zemí je uveden v příloze I a IV výše uvedeného Nařízení. Po vyčerpání celní kvóty se bude z každého dovozu do EU vybírat dodatečné clo ve výši 25 %. To znamená, že pokud si dovozce/deklarant nepožádá o čerpání kvóty nebo bude kvóta již vyčerpaná, bude mu navíc vyměřeno dodatečné clo ve výši 25 %.

Článek 4 výše uvedeného nařízení stanovuje výjimku: zboží, které je v den vstupu nařízení v platnost již na cestě, se k celním kvótám nepřiřazuje, ani se na něj nevztahuje dodatečné clo – to znamená, že pokud zboží bylo na cestě před 19. 7. 2018 včetně.


Stránka byla publikována dne: 19.07.2018

Skočit na začátek stránky