Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Českých Budějovicích 30. 7. 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Jihočeští celníci v akci

     V minulých dnech provedli jihočeští celníci tři kontrolní akce týkajících se ochrany práv duševního vlastnictví a autorských práv. Výsledkem bylo zajištění většího množství zboží, u kterého existuje důvodné podezření z porušení práv duševního vlastnictví. Celková prodejní hodnota originálních výrobků byla vyčíslena na částku více jak čtyři miliony korun.

     Ve čtvrtek 25. července bylo závěrečnou realizací příslušníků Celního úřadu pro Jihočeský kraj ukončeno šetření pod krycím názvem „HAL“ týkající se nezákonného nabízení, skladování a prodeje zboží, u kterého existuje důvodné podezření, že je na něm umístěno stejné nebo zaměnitelné označení s ochrannou známkou bez souhlasu majitele ochranné známky. V odpoledních hodinách celníci na základě soudního příkazu přistoupili ke kontrole jednoho stánku na tržnici v katastru obce Vyšší Brod. Výsledkem této akce bylo zajištění většího množství padělků především textilních výrobků. Celková prodejní hodnota originálních výrobků byla vyčíslena na částku 2 673 000,- Kč. Celníci budou v této věci činit další úkony a nadále probíhá šetření. V případě prokázání viny, hrozí jednomu pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, peněžitý trest nebo propadnutí věci.

     V neděli 28. července se celníci opět vydali na kontrolu do Vyššího Brodu a opět narazili na nepoctivé prodejce. V jednom kamenném obchodě a v jednom ze stánků na tržnici „U školy“ zajistili padělky textilních výrobků, hodinek, parfémů a doplňků. V tomto případě by celková prodejní hodnota originálních výrobků činila 1 259 835,- Kč.

     V pondělí 29. července prováděli jihočeští celníci monitorování tržnic ve Strážném na Prachaticku a v rámci této činnosti zjistili, že za jedním z prodejních míst dochází ke skladování textilních výrobků a doplňků, u kterých je podezření z porušování některých práv duševního vlastnictví. Zboží následně zajistili. Celková prodejní hodnota originálních výrobků byla vyčíslena na částku 425 116,- Kč.  

     Zajištěné zboží zůstane až do doby rozhodnutí soudu uloženo ve skladech celní správy. Pokud nebudou držitelé práv k ochranným známkám souhlasit s využitím předmětného zboží k humanitárním účelům, bude zboží následně zlikvidováno.

     Od začátku roku 2013 jihočeští celníci zajistili padělky rozmanitých druhů zboží za více jak 128 milionů korun. Největší množství zajištěného zboží připadá na textilní výrobky, doplňky a CD a DVD nosiče.    


Seznam obrázků


 
Bc. Vladimír Pešek
Tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj
tel: +420 386 714 233
mobil: +420 724 667 811
fax: +420 386 714 200
e-mail: v.pesek@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: