Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6
370 21  České Budějovice
V Českých Budějovicích 20. 5. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Dovozu desítek tun zapáchajícího odpadu zabránili jihočeští celníci

     Více než 24 tun nelegálně přepravovaného odpadu z Itálie odhalili celníci na Českokrumlovsku.

     V sobotu 16. května příslušníci hlídky mobilního dohledu CÚ pro Jihočeský kraj vytipovali na bývalém hraničním přechodu Dolní Dvořiště ke kontrole nákladní vozidlo s českou registrační značkou.  Řidič vozidla značky VOLVO v Itálii zahájil přepravu více než dvou desítek tun odpadu. Celý náklad měl být vyložen u firmy na Českobudějovicku. Tomu však zabránila důkladná kontrola nákladového prostoru vozidla, při níž celníci zjistili, že v něm řidič vedle nákladu, kterým je odpad přesně specifikovaný v průvodních dokladech, převáží i drť směsného odpadu obsahující mimo jiné i různé plasty, molitan, hliník a korek. Obsah nákladového prostoru navíc vydával zápach typický pro komunální odpad. Na základě těchto zjištění příslušníci hlídky pojali podezření, že se jedná o nedovolenou přeshraniční přepravu odpadu. To jednoznačně potvrdili i přivolaní zástupci České inspekce životního prostředí. Celníci proto řidiči nařídili odstavení vozidla a o celém případu informovali pracovníky Ministerstva životního prostředí České republiky, kteří jsou příslušní rozhodnout o tom, kde a jak celý náklad odpadu skončí.

     Fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadu, hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Emanuel Breicha
Tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj
tel: +420 386 714 233
mobil: +420 727 810 954
fax: +420 386 714 200
e-mail: e.breicha@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: