Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6
370 21  České Budějovice
V Českých Budějovicích 27. 3. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Výrazné zkrácení lhůt pomohlo dobré věci

   Dostatek účinných dezinfekčních prostředků je jednou ze základních podmínek pro zvládnutí současné krizové situace v boji proti pandemii virové choroby COVID-19. Pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj proto s velkým uznáním uvítali snahu vedení společnosti Fruko-Schulz s.r.o. z Jindřichova Hradce o co nejrychlejší zahájení výroby dezinfekčních prostředků na bázi alkoholu. A udělali vše proto, aby produkce začala co nejrychleji. Od záměru k realizaci musel totiž výrobce učinit celou řadu kroků, z nichž s některými mu mohli účinně pomoci celníci. Standardní běh lhůt by pro získání veškerých příslušných povolení od různých orgánů státní správy zabral 20 a více dnů. Společným úsilím všech zúčastněných stran se tuto lhůtu podařilo zkrátit na čtyři pracovní dny.  

    Od 24. března tak mohla společnost Fruko-Schulz zahájit výrobu dezinfekčního prostředku Anti-COVID splňujícího veškeré podmínky WHO i legislativy.  Dodávky tohoto v současnosti tak žádaného produktu pomohou při práci zdravotníkům, pracovníkům sociálních služeb, příslušníkům složek integrovaného záchranného systému a mnoha dalším. Produkce se však dostane i běžným zákazníkům a pomůže tak mimo jiné s bojem proti nekalým obchodním praktikám, při nichž někteří prodejci využívají tísně zákazníků a nabízí dezinfekci za nepřiměřeně vysoké ceny a rovněž v neověřené kvalitě.  

     Vedle jihočeských celníků konajících v současné době službu přímo na místech určených k překračování vnitřních hranic České republiky tak maximálním zkrácením doby pro vyřízení povolení potřebných pro výrobu dezinfekce přispěli i jejich kolegové „z kanceláří“ k ochraně zdraví občanů.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Emanuel Breicha
Tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj
tel: +420 386 714 233
mobil: +420 727 810 954
fax: +420 386 714 200
e-mail: e.breicha@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: