CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní správa ČR poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

  • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč.celního kodexu)

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Můžete kontaktovat v českém, anglickém a německém jazyce. 

E-mailem: informace@cs.mfcr.cz 

Telefonicky: +420 261 331 919

Osobně: v provozní době, pokud to aktuální provozní podmínky dovolují

Pondělí a Středa 8.00 – 17.00 hodin 

Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 – 14.00 hodin

Poskytnutí informací Celním úřadem pro JMK můžete žádat: 

Datovou schránkou: mhqnzh6

E-mailem: podatelna530000@cs.mfcr.cz ​

Písemně: žádost adresovat Celnímu úřadu pro JMK, Koliště 17, 602 00  Brno 

Osobním podáním: na podatelně v sídle Celního úřadu pro JMK

Telefonicky: kontakty viz níže 

 V případě, že budete dotaz posílat písemně, uvádějte zároveň i telefonický kontakt pro případ nutnosti upřesnění a bližší specifikace dotazu. 

Informace ve smyslu výše uvedeném vám na Celním úřadu pro JMK poskytne: Mgr. Lada Temňáková 

Telefon: +420 545549205, Mobil: +420602217615, E-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz

V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte telefonní číslo: +420 545549111

Stránka byla publikována dne: 14.11.2022 14:17
Skočit na začátek stránky