CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní správa ČR poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

  • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč.celního kodexu)
Poradenské a informační centrum Celní správy ČR
- můžete kontaktovat v českém, anglickém a německém jazyce. Pokud to aktuální provozní podmínky dovolují, lze navštívit PIC v provozní době i osobně. E-mailem: informace@cs.mfcr.cz Telefonicky: +420 261 331 919

Pondělí a Středa 8.00 – 17.00 hodin Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 – 14.00 hodin
O poskytnutí informace lze Celní úřad pro JMK  požádat: 
telefonicky - kontakty viz níže písemně - žádost adresovat Celnímu úřadu pro JMK, Koliště 17, 602 00  Brno osobním podáním - na podatelnu v sídle Celního úřadu pro JMK faxem na čísla -  +420 545 573 526, +420 545 549 200 elektronicky (e-mail) na adrese podatelna530000@cs.mfcr.cz datovou schránkou - mhqnzh6
V případě, že budete dotaz posílat písemně, uvádějte zároveň i telefonický kontakt pro případ nutnosti upřesnění a bližší specifikace dotazu. 

Informace ve smyslu výše uvedeném vám na Celním úřadu pro JMK poskytnou:
Mgr. Lada Temňáková Telefon: +420 545549205 Fax: +420 545573526 Mobil: +420602217615 E-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz

V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte níže uvedené telefonní číslo: Telefon: +420 545549111

Stránka byla publikována dne: 02.02.2017 11:05
Skočit na začátek stránky