CZ EN Translate
Menu

Korespondenční adresa CÚ pro Jihomoravský kraj

        V souvislosti s organizační změnou Celní správy České republiky k 1. 1. 2013 zanikla stávající celní ředitelství a celní úřady. Vzniklo 14 celních úřadů v sídlech krajů a specializovaný Celní úřad Praha Ruzyně. V rámci Jihomoravského kraje vznikl Celní úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně a územními pracovišti v Blansku, Břeclavi, Lanžhotě, Hodoníně, Vyškově a Znojmě.
         Adresou pro doručování písemností je však pouze adresa sídla – Koliště 17, 602 00 Brno. Písemnosti, které budou zaslány na adresy územních pracovišť, pošta nedoručuje. Na podacích místech jednotlivých územních pracovišť celního úřadu lze písemnosti podat pouze osobně.
                


Stránka byla publikována dne: 14.10.2014

Skočit na začátek stránky