CZ EN Translate
Menu

Seminář k AEO a celnímu kodexu Unie

Celní úřad pro Karlovarský kraj si Vás jako klienty provádějící celní řízení dovoluje oslovit a informovat o tom, že v září tohoto roku připravujeme odborný seminář k problematice AEO
(Oprávněný hospodářský subjekt) a k celnímu kodexu Unie, který bude účinný od 1. 5. 2016 a nahradí stávající nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, což
je v současné době základní právní předpis Společenství pro oblast celnictví. V rámci zmíněného semináře budou odbornými referenty poskytnuty informace a novinky týkající
se osvědčení AEO. Dále budou účastníci seznámeni s novým právním předpisem celním kodexem Unie s upozorněním na případné změny či dopady na celní řízení.

Bližší informace k institutu AEO získáte na internetové adrese https://www.celnisprava.cz/cz/clo/ecustoms/opravneny-hospodarsky-subjekt-aeo/Stranky/default.aspx nebo u nprap. Aleše Ulricha,
email: a.ulrich@cs.mfcr.cz, tel: 353 248 230

Případný zájem o připravovaný seminář nám, prosím, sdělte do pátku 31. srpna 2015 e-mailem nebo telefonicky. Datum, místo a doba konání semináře bude upřesněna dle zájmu z Vaší strany.

Kontakt: por. Mgr. Lucie Foltová
e-mail: LFoltovaMgr@cs.mfcr.cz
tel: 725 808 036, 353 248 262


Stránka byla publikována dne: 10.08.2015

Skočit na začátek stránky