V souvislosti s realizací plánované organizační změny sdělujeme, že s účinností od 1. ledna 2020 byla v působnosti Územního pracoviště Cheb ukončena činnost oddělení Celního, a tedy rovněž výkon agendy celního řízení a všech ostatních činností spadajících do působnosti tohoto rušeného organizačního útvaru Celní správy České republiky. 
Výkon agendy celního řízení a taktéž ostatních činností, doposud zajišťovaný oddělením Celním v Chebu, bude nadále plnohodnotně zajištěn oddělením Celním v Karlových Varech (CZ540201) na adrese Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice.

Pro bližší informace se lze telefonicky obrátit na níže uvedené pracovníky:
vedoucí oddělení: 353248221
koordinátor celního řízení: 353248291


 
Stránka byla publikována dne: 7. 1. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: