CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Karlových Varech 10.01.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Karlovarský kraj

Práce karlovarských celníků v roce 2013 opět přinesla své výsledky

Karlovarští celníci v loňském roce nevybírali pouze clo, daně a ostatní poplatky, bojovali také proti výrobě a distribuci drog v našem kraji, stejně jako proti prodeji cigaret a tabáku bez platných tabákových nálepek, alkoholu bez platných kontrolních pásek, či prodeji textilu a obuvi porušujících práva duševního vlastnictví.

Pracovníci CÚ pro Karlovarský kraj vybrali v minulém roce na cle ze zboží dovezeného ze zemí mimo EU téměř sto dvacet milionů korun, na spotřební dani, která patří k nejvýznamnějším příjmům státního rozpočtu, vyinkasovali téměř pět set milionů korun. Ze správních a ostatní poplatků (pokuty, exekuční náklady, úroky) bylo uhrazeno více než sedmnáct milionů korun.

Výběr cla a daní není však jedinou prioritou celníků, dále je to také kontrolní činnost, která je vzhledem k velkému počtu příhraničních tržnic v našem regionu a s tím spojených problémů, velmi rozsáhlá. Přestože příhraniční tržnice časem již ztratily svůj někdejší význam, nadále se na nich celníci potýkají především s prodejem padělků textilu a obuvi, hodinek a šperků, CD a DVD nosičů, cigaret a tabáku bez platných tabákových nálepek, alkoholu bez platných kontrolních pásek a v poslední době velmi rozšířenou výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek. Dále se kontroly zaměřují na přepravu a skladování neznačených cigaret, odhalování textilních padělatelských dílen, či případy nelegální distribuce padělků léčiv a podobně. V rámci kontrolních činností bylo v roce 2013 provedeno mnoho kontrolních akcí, díky kterým bylo zajištěno zboží v hodnotě téměř sto třicet milionů korun, mimo to byly objeveny i padělatelské dílny, kde celníci zajistili celkem 21 strojů určených k zhotovování padělků textilu, v hodnotě dva miliony korun. V některých případech se jednalo o rozsáhlé, plánované akce, které probíhaly ve spolupráci s dalšími orgány státní správy, např. s Policií České republiky, finančními úřady, Českou obchodní inspekcí, nebo v rámci přeshraniční spolupráce také s německými policisty či celníky.


nprap.Lenka Havelková
zástupce tiskové mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj
tel: +420 353 248 244
mobil: +420 725 808 036
e-mail: l.havelkova@cs.mfcr.cz

Skočit na začátek stránky