CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Karlovarský kraj
Dubová 8
360 04  KARLOVY VARY

V Karlových Varech 08.03.2017


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Karlovarský kraj

Semináře k zelené naftě

​V návaznosti na změny v zákoně o spotřebních daních, uspořádal Celní úřad pro Karlovarský kraj na konci února hned dva semináře týkající se problematiky tzv. zelené nafty, a to v Chebu a o dva dny později v Karlových Varech.

Semináře byly organizovány zástupcem regionální agrární komory Ing. Zdeňkem Perlingerem.

Cílem obou akcí bylo nejen seznámení účastníků s legislativními změnami a administrativou, ale i zodpovězení individuálních dotazů zemědělců.

Úvodní slovo si vzala Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu.

Poté následovala již samotná prezentace celníků. Ing. Jiřina Ronnerová a Bc. Eliška Moudrá, které jsou příslušnými kontaktními osobami celního úřadu pro problematiku zelené nafty, nejprve seznámily přítomné s novelami zákona o spotřebních daních. Dále je informovaly o lhůtách a způsobu podávání daňových přiznání, o způsobech jejich odesílání a o dalších podstatných skutečnostech, které se daného tématu týkaly.

Obou seminářů se zúčastnil hojný počet posluchačů, a to jak z Karlovarského, tak i z Ústeckého kraje.

V závěru semináře daly přednášející prostor pro diskuzi a kladení dotazů.

Celníci z Karlovarského kraje plánují v blízké době také uspořádání počítačového semináře, ve kterém ukáží zájemcům jak správně vyplňovat příslušné formuláře a žádosti online.


por. Mgr. Lucie Foltová
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj
tel: +420 353 248 262
mobil: +420 725 808 036
fax: +420 353 248 200
e-mail: LFoltovaMgr@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky