CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Karlovarský kraj
Dubová 8
360 04  KARLOVY VARY

V Karlových Varech 04.04.2019


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Karlovarský kraj

Karlovarští celníci pokračují v kontrolách hazardu

​Karlovarští celníci zajistili v regionu od ledna letošního roku dalších 22 nelegálních automatů v hodnotě více než 2 miliony korun.

Od začátku roku provedli karlovarští celníci více než 60 kontrol, z nichž bylo 24 pozitivních. V jejich průběhu bylo zjištěno, že kontrolované osoby provozují hazardní hry, ke kterým nebyla udělena příslušná povolení dle zákona o hazardních hrách.

Celníci zajistili 22 nelegálních herních technických zařízení, 17 kusů typu Pegasus a 5 kusů typu Jewel. Dále zajistili finanční prostředky ve výši téměř 20 000 korun. V některých provozovnách celníci objevili i jiné nedostatky v provozování hazardních her, například chybné či nedostatečné označení provozovny, neprovádění identifikace osob při vstupu do herny, či nepovolenou reklamu.

Nelegální technická herní zařízení celníci z provozoven odvezli do skladů celní správy. Zjištěná porušení zákona předali na právní oddělení, kde budou projednána v rámci správního řízení, při nichž provozovatelům hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun a zabrání či propadnutí veškerého herního zařízení, jež k provozování nelegální hry sloužilo. Po pravomocném rozhodnutí budou nelegální automaty zlikvidovány. 

Již v loňském roce byli karlovarští celníci při kontrolách hazardu velmi úspěšní. Provedli 114 kontrol, z nich 47 bylo pozitivních. Zajistili 118 výherních hracích přístrojů a přes 800 tisíc korun v hotovosti.

V pátrání po nelegálním hazardu v regionu budou karlovarští celníci pokračovat i nadále.


nprap. Lenka Havelková
zástupce tiskové mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj
tel: +420 353 248 244
mobil: +420 725 808 036
fax: +420 353 248 200
e-mail: l.havelkova@cs.mfcr.cz