Celní správa České republiky
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež č. p. 5
588 11 Střítež u Jihlavy
V Stříteži 19. 6. 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Kraj Vysočina

Na Vysočině zajištěno přes dva tisíce litrů nafty

Na Vysočině zajistili tento týden celníci přes 2 200 litrů motorové nafty v rámci své kontrolní činnosti, zaměřené na vybrané výrobky podléhající spotřební dani.

V pondělí 15. června prováděli celníci kontrolní činnost na komunikaci I/38 u obce Radostín. V odpoledních hodinách zastavili ke kontrole cisternu s českou poznávací značkou. Řidič na dotaz co přepravuje, prohlásil, že zboží vyložil a jede prázdný. Při vizuální kontrole komory cisterny bylo zjištěno neurčené množství minerálních olejů připomínající barvou a zápachem motorovou naftu. Řidič však nebyl schopen předložit doklady prokazující zdanění vybraných výrobků dle zákona o spotřebních daních. Cisterna byla dopravena do areálu celního úřadu, kde se látka přečerpala do IBC kontejnerů a 1495 litrů motorové nafty bylo zajištěno a uskladněno v celním skladu.

V úterý 16. června při kontrole v Jihlavě byla zastavena cisterna s českou imatrikulací. Z předložených dokladů vztahujících se k dopravě vybraných výrobků však nebylo patrné, jaké množství minerálních olejů je přepravováno, kdo je vlastník zboží a zda je zboží zdaněno. I v tomto případě se zboží přečerpalo v areálu Celního úřadu pro Kraj Vysočina do náhradních IBC kontejnerů a zajištěno bylo 757 litrů motorové nafty. V obou případech byly odebrány vzorky. Případný daňový únik byl vyčíslen na 24 660 korun.  

Celní správa se na kontroly přeprav vybraných výrobků zaměřuje stále. Hlídky celníků z mobilního dohledu v letošním roce odhalily devět případů nelegálních přeprav minerálních olejů. Zajištěno bylo 3 100 litrů motorové nafty s vyčísleným únikem na spotřební dani ve výši bezmála 34 000 korun. U tří řidičů objevili celníci, že k pohonu vozidla použili značený minerální olej tzv. červenou naftu, která je určena výhradně pro výrobu tepla. 

V roce 2014 bylo zjištěno osm porušení předpisů, vztahujících se k přepravám minerálních olejů. Zajištěno bylo 1980 litrů červené nafty, 4 700 litrů motorové nafty a 36 300 litrů paliva E85, které bylo zajištěno včetně dopravního prostředku. Zabránilo se daňovým únikům ve výši téměř 540 tisíc korun.

 
por. Bc. Hana Semorádová
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina
tel: +420 567 109 403
mobil: +420 567 310 050
fax: h.semoradova@cs.mfcr.cz
e-mail: +420 601 587 507
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: