CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež č. p. 5
588 11 Střítež u Jihlavy

V Stříteži 02.08.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Kraj Vysočina

Celníci cílí také na nelegální zaměstnance

Pět nelegálně pracujících zahraničních dělníků odhalila v úterý 31. července mobilní hlídka Celního úřadu pro Kraj Vysočina při kontrole na staveništích v Jihlavě. V deseti případech zaměstnavatel na místě neprokázal splnění oznamovací povinnosti příslušnému úřadu práce.

Zjištěná porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti budou postoupena celním úřadem k dalšímu řízení oblastnímu inspektorátu práce. Za nesplnění informační povinnosti může být zaměstnavatelům uložena pokuta až 100 000 Kč. Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu v maximální výši 10 milionů korun.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců je jedna z mnoha kompetencí celníků. Celníci při ní ověřují, zda osoby vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a platným povolením k pobytu. Pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s občanem EU, má za povinnost o tom informovat úřad práce, a to nejpozději v den jeho nástupu do zaměstnání. Občané ze zemí mimo EU mohou pracovat v tuzemsku pouze na základě platného povolení, osoby s trvalým pobytem povolení mít nemusí.

Pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina v roce 2018 dosud uskutečnili 77 kontrol zaměstnávání cizinců a zkontrolovali 264 zahraničních osob. Podezření na výkon nelegální práce odhalili u 17 osob, u dalších 21 osob jejich zaměstnavatel nesplnil informační povinnost vůči příslušné pobočce Úřadu práce.


por. Bc. Richard Zeman
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina
tel: +420 567 109 430
mobil: +420 601 587 507
fax: +420 567 310 050
e-mail: r.zeman@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky