CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež č. p. 5
588 11 Střítež u Jihlavy

V Stříteži 02.02.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Kraj Vysočina

Ohlédnutí Celního úřadu pro Kraj Vysočina za rokem 2017

​Celní úřad pro Kraj Vysočina evidoval ke konci minulého roku na svých účtech příjmy ve výši 424 milionů korun. Na základě nové úpravy nároku na vrácení spotřební daně ale zemědělcům zároveň vydal 340 milionů korun.

Výběrem spotřebních daních naplnili celníci z Vysočiny státní kasu částkou 201,5 milionů korun, přičemž její tři čtvrtiny tvoří daň z piva. Významnou část zatíženosti daňového oddělení tvoří zpracování nároku na vrácení spotřební daně pro zemědělce, která se s účinností od 1. 3. začala uplatňovat také na živočišnou výrobu, a to i zpětně za rok 2016. Díky tomu Celní úřad pro Kraj Vysočina vrátil na základě uplatněných nároků zemědělcům celkem 340 milionů korun, což bylo o téměř 200 milionů více než v roce předešlém.

Celní úřad zaznamenal také zvyšující se počet minipivovarů, kterých je v současné době na Vysočině evidováno 25. Pěstitelských pálenic je v regionu 50.          

Při dovozu zboží z tzv. třetích zemí, tedy zemí, které nejsou členy Evropské unie, bylo v roce 2017 vybráno clo ve výši téměř 137 milionů korun. A při kontrole po propuštění zboží do celních režimů bylo za loňský rok doměřeno clo ve výši 8,7 milionu korun.

Na účty tzv. dělené správy, vybírající a vymáhající poplatky a pokuty uložené jinými státními institucemi (např. odnětí zemědělské a lesní půdy, vypouštění odpadních vod, nebo pokutové bloky policie), byla loni připsána suma bezmála 69 milionů korun. Oddělení Správy příjmů rozeslalo přes pět tisíc vyrozumění o nedoplatku a vydalo téměř tři tisíce potvrzení o bezdlužnosti. Oddělení Vymáhání vydalo v roce 2017 bezmála sedm tisíc exekučních příkazů, což je o čtvrtinu více než v roce předešlém.

Celní správa od loňského ledna působí jako dozorový orgán v oblasti provozování hazardních her. Od té doby celníci na Vysočině provedli 116 kontrol a zajistili 30 herních zařízení.

Pracovníci dohledu od prosince 2016 dozorují i dodržování zákona o evidenci tržeb. Za tuto dobu uskutečnili v regionu 672 kontrol, při kterých v 18 % zjistili porušení. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky, nezaslání údajů do systému či opomenutí umístit informační oznámení. Ve správním řízení bylo pravomocně rozhodnuto o 61 přestupcích a uloženy pokuty za více než půl milionu korun.

Četné aktivity celníků směřovaly také do oblasti boje proti padělkům a napodobeninám zboží. Při kontrolách loni odhalili 1640 kusů padělků a zabránili tak škodám majitelů práv k ochranným známkám v souhrnu přes 3,5 milionu korun.

Pracovat bez platného pracovního povolení zachytili celníci 45 osob, 42 firem pak nesplnilo zákonem stanovenou oznamovací povinnost při zaměstnávání cizích státních příslušníků. 

Hlídky celníků se speciálně vybavenými vozidly nepřetržitě střeží 186 kilometrů dálnice D1 mezi Koberovicemi a Devíti kříži. Loni odhalily nedostatky u 1606 řidičů vozidel s povinností hradit mýtné. Nejčastěji se jednalo o chybné nastavení náprav, či nedostatečný kredit.

Při kontrolách časového zpoplatnění, tedy dálničních známek, zaznamenali celníci 758 případů porušení právních předpisů v podobě neplatné, nesprávně vylepené nebo chybějící dálniční známky.

Na pokutách a kaucích vysočinští celníci na dálnici vybrali celkem 2,2 milionu korun, dalších 1,1 milionu vymohli na místě od dlužníků z evidence CEPAN a 1,6 milionu korun získali za vydání náhradního povolení pro mezinárodní silniční dopravu.

Klíčovým úkolem Celní správy ČR na silnicích je kontrola přepravy vybraných výrobků, především minerálních olejů, lihovin a tabákových výrobků. A také kontrola zboží, které mohlo uniknout celnímu dohledu při přepravě z tzv. třetích zemí a zboží, porušující práva duševního vlastnictví. Na Vysočině stojí za zaznamenání opakovaný záchyt kontrabandu cigaret se souhrnným milionovým únikem na spotřební dani, nebo zajištění obrazů pocházejících z trestné činnosti.  Dohromady celníci ze Stříteže u Jihlavy zkontrolovali loni na silnicích 9477 vozidel.

A připomenutí na závěr. Od prvního února mají řidiči jedoucí po zpoplatněných úsecích dálnic povinnost mít na předních sklech vozidel vylepenou už jen novou dálniční známku, tedy s vyznačeným rokem 2018. Jinak se dopouští přestupku a hrozí jim přímo na místě pokuta v příkazním řízení až do výše 5 tisíc korun, ve správním řízení pak až do výše 100 tisíc korun.

 


por. Richard Zeman
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina
tel: +420 567 109 430
mobil: +420 601 587 507
fax: +420 567 310 050
e-mail: r.zeman@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky