CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež č. p. 5
588 11 Střítež u Jihlavy

V Stříteži u Jihlavy 02.11.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Kraj Vysočina

V Třebíči na stavbě pracovali turisté

Třináct nelegálně pracujících zahraničních dělníků odhalila mobilní hlídka Celního úřadu pro Kraj Vysočina na jednom staveništi v centru Třebíče. Kontrolu zde prováděla v součinnosti s Oblastním inspektorátem práce.

Sedm pracovníků bylo z Ukrajiny a šest z Moldávie. Společným prohřeškem byl výkon práce na ukrajinská, polská, či moldavská turistická víza, která zahraniční pracovníky neopravňují k tomu, aby na území České republiky vykonávali výdělečnou činnost.

Zjištěná porušení dále řeší Oblastní inspektorát práce. Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu v maximální výši 10 milionů korun.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců je jedna z mnoha kompetencí celníků. Celníci při ní ověřují, zda osoby vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a platným povolením k pobytu. Pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s občanem EU, má za povinnost o tom informovat úřad práce, a to nejpozději v den jeho nástupu do zaměstnání. Občané ze zemí mimo EU mohou pracovat v tuzemsku pouze na základě platného povolení, osoby s trvalým pobytem povolení mít nemusí.

Pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina v roce 2018 dosud uskutečnili 109 kontrol zaměstnávání cizinců a zkontrolovali 342 zahraničních osob. Podezření na výkon nelegální práce odhalili u 50 osob, u dalších 36 osob jejich zaměstnavatel nesplnil informační povinnost vůči příslušné pobočce Úřadu práce.


por. Bc. Richard Zeman
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina
tel: +420 567 109 430
mobil: +420 601 587 507
fax: +420 567 310 050
e-mail: r.zeman@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky