Celní správa České republiky
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež č. p. 5
588 11 Střítež u Jihlavy
V Stříteži u Jihlavy 7. 8. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Kraj Vysočina

Cizinci pracují nelegálně na stavbě i v hotelu

Pět nelegálně pracujících zahraničních dělníků odhalila v úterý 6. srpna mobilní hlídka Celního úřadu pro Kraj Vysočina při kontrole na staveništi v Pelhřimově. Pracovali tam na polská turistická víza, která zahraniční pracovníky neopravňují k tomu, aby na území České republiky vykonávali výdělečnou činnost.

Letní sezona se projevuje zvýšeným počtem nelegálních zaměstnanců také v restauračních provozech. Koncem července objevili celníci v jednom z hotelů na Novoměstsku devět nelegálně pracujících osob.

Pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina v roce 2019 dosud uskutečnili 87 kontrol zaměstnávání cizinců a zkontrolovali 212 zahraničních osob. U 59 z nich pojali důvodné podezření z nelegálního výkonu práce, čtyři osoby neměly ani povolení k pobytu v České Republice a u dalších 49 jedinců se jejich zaměstnavatel dopustil mírnějšího prohřešku, když nesplnil informační povinnost vůči příslušné pobočce Úřadu práce.

Za nesplnění informační povinnosti může být zaměstnavatelům uložena pokuta až 100 000 Kč. Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu v maximální výši 10 milionů korun.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců je jedna z mnoha kompetencí celníků. Celníci při ní ověřují, zda osoby vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a platným povolením k pobytu. Pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s občanem EU, má za povinnost o tom informovat úřad práce, a to nejpozději v den jeho nástupu do zaměstnání. Občané ze zemí mimo EU mohou pracovat v tuzemsku pouze na základě platného povolení, osoby s trvalým pobytem povolení mít nemusí.


Seznam obrázků


 
por. Bc. Richard Zeman
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina
tel: +420 567 109 430
mobil: +420 601 587 507
e-mail: r.zeman@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: