CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež č. p. 5
588 11 Střítež u Jihlavy

V Stříteži u Jihlavy 22.10.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Kraj Vysočina

Na Vysočině funguje 47 pěstitelských pálenic

Výroba ovocného destilátu z vlastního ovoce má v České republice dlouholetou tradici. Provozování pěstitelské pálenice povoluje ministerstvo zemědělství. Řádný odvod spotřebních daní z vyrobeného lihu kontroluje Celní správa ČR, která je od roku 2004 správcem spotřebních daní.

V územní působnosti Celního úřadu pro Kraj Vysočina funguje momentálně 47 pěstitelských pálenic. Nejvíce jich je na Třebíčsku – 14, dále na Žďársku 11, Jihlavsku a Pelhřimovsku po 9 a na Havlíčkobrodsku 4.

Pěstitelské pálení podléhá celé řadě specifických podmínek. Pěstitelské pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem. Pěstitelem může být jen fyzické osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat, vypěstovala ovoce.

Provozovatel pálenice musí vést o každém případu pěstitelského pálení přesnou evidenci a pěstitel je mu povinen uvést vedle osobních údajů i údaje o pozemku, na kterém ovoce vypěstoval.

Výrobní kampaň v pěstitelských pálenicích probíhá od 1. července do 30. června následujícího roku. Vzhledem k letošní nadprůměrné úrodě jablek, hrušek a švestek lze předpokládat, že se sezóně 2020/21 vypálí v pěstitelských pálenicích více ovocného destilátu než v předchozí výrobní kampani.

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit nejvýše 30 litrů absolutního alkoholu, tj. 60 litrů 50 % pálenky. Na tento limit se vztahuje snížená sazba spotřební daně z lihu. Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení je od 1. ledna letošního roku ve výši 162 korun za litr absolutního alkoholu. Při překročení limitu se pěstitelé vystavují hrozbě vysoké pokuty a zároveň provozovatel pěstitelské pálenice je povinen doplatit rozdíl mezi sníženou a základní sazbou daně, který následně vymáhá po pěstiteli. Vyrobený ovocný destilát nesmí být dále předmětem prodeje.

Při zahájení výrobní kampaně kontrolují celníci zabezpečení výrobního zařízení celními plombami, které brání nedovolené výrobě destilátu mimo ověřené měřidlo. Měřidlo zároveň přezkouší a zaznamenají jeho počáteční stav. Dále průběžně v pálenicích zjišťují, minimálně jednou za dva měsíce, vyrobené množství destilátu a porovnávají ho s vedenou evidencí pěstitelů. Spotřební daň odvádí provozovatel pěstitelské pálenice.

V poslední době se na internetu objevují nabídky prodeje menších výrobních zařízení pro pěstitelské pálení. Na tento prodej i jakékoliv přemístění výrobního zařízení se vztahuje ohlašovací povinnost a také tyto prodeje celní orgány kontrolují. Pálení destilátu bez zákonného povolení není v České republice legální. A dokáže být velmi nebezpečné, jak z pohledu zdravotní způsobilosti pálenky, tak při nedodržení bezpečnosti práce a požárních předpisů při její výrobě.


por. Bc. Richard Zeman
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina
tel: +420 567 109 430
mobil: +420 601 587 507
e-mail: r.zeman@cs.mfcr.cz