CZ EN Translate
Menu

Mezinárodní konference ve Vratislavi 11. září 2014

Dne 11. září 2014 se pod patronátem ředitelky Celní komory ve Vratislavi Barbary Basisty  konala  mezinárodní konference:  „Tři země – tři správy – jeden společný cíl: Usnadňování podnikatelům – výměna dobrých postupů“. Setkání se zúčastnili jak pracovníci celních správ z Polska, Německa a Česka, tak zástupci různých institucí z regionu Dolního Slezska – hospodářské komory, krajského úřadu, ekonomické univerzity, státního zastupitelství, orgánů činných v trestním řízení. Konference měla dvě části. V prvním bloku prezentovali zástupci jednotlivých zemí organizační strukturu celních správ, právní podmínky a uvedli příklady používaných postupů zaměřených na usnadnění oběhu zboží se zahraničím. Z výkladů přednášejících bylo zřejmé, že se organizační struktura zastoupených celních správ liší, což může souviset s rozlohou, polohou daného státu, ne/absence hranice s třetími zeměmi, ale především národní právní úpravou, která, ač vychází z legislativy Evropské unie, může být odlišná. Všechny tři celní správy uplatňují možnosti 21. století, kdy celní řízení probíhá elektronicky, je uplatňován klientský přístup, a to ve formě různých zjednodušených postupů, vydávání certifikátů AEO apod. Druhý panel prezentace byl zaměřen na kompetence celních správ v oblasti trestního řízení a zúčastnili se ho zástupci státního zastupitelství, soudů či policie, přítomni byly rovněž orgány daňové kontroly. Poznatky partnerských zemí potvrdily dobře známou skutečnost, že oblasti páchání trestné činnosti jsou identické a mnohdy provázané na území všech tří států. Jednotliví přednášející upozornili na nové trendy v této oblasti, ať už jde o internetovou kriminalitu a nově o nákup drog prostřednictvím „darknetů“ za „bitcoiny“, který je zcela anonymní. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a přispělo k předání zkušeností a poznatků z praxe, zároveň byla otevřena další témata, která bude nutné řešit ve vzájemné úzké spolupráci.
 

Stránka byla publikována dne: 09.03.2015 9:06
Skočit na začátek stránky