CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní úřad pro Královéhradecký kraj poskytuje informace:


     - vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

     - týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.      Pokud budete mít dotaz vztahující se k výše popsaným problematikám, využijte, prosím, jednu z níže uvedených možností kontaktu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj:   

telefonicky +420 495 756 111

písemně - žádost, prosím, adresujte Celnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, Bohuslava Martinů 1672/8a,  501 01 Hradec Králové

osobním podáním na podatelnu v sídle Celního úřadu pro Královéhradecký kraj

faxem na čísla  +420 495 756 200,  +420 495 614 656

elektronicky (e-mail) na adrese  podatelna550000@cs.mfcr.cz

datovou schránkou 64anzhu

Stránka byla publikována dne: 31.12.2012 8:58
Skočit na začátek stránky