ODDĚLENÍ CELNÍ A DAŇOVÉ ( tyto agendy jsou vykonávány na adrese Broumovská 349, kontakty viz níže)

Adresa: Českých bratří 488, 547 01 Náchod 
Podatelna: +420 727 813 588
Oddělení správy příjmů: +420 727 813 559, +420 602 371 783
Oddělení vymáhání: +420 731 421 583, +420 727 813 589, +420 604 221 319
E-mail:
podatelna550000@cs.mfcr.cz
ID datové schránky:     64anzhu
Na této adrese je možné požádat o vydání potvrzení o bezdlužnosti, provést úhradu peněžitých plnění.


 

Zobrazení na mapě

UPOZORNĚNÍ:
Agendy celního a daňového řízení Územního pracoviště v Náchodě jsou vykonávány na adrese:
Broumovská 349  
(na výjezdu z Náchoda směr  Hronov)
E-mail:
podatelna 550000@cs.mfcr.cz

Telefonní kontakty:
Oddělení celní (na tomto oddělení je možné přidělit číslo EORI)
vedoucí oddělení: +420 731 775 742, koordinátor: +420 737 518 190
referenti celního řízení: +420 727 813 592, +420 736 726 624, +420 727 813 586, +420 737 580 936, +420 727 813 560, +420 727 813 561
Oddělení daňové
vedoucí oddělení: +420 731 421 584
referenti daňového řízení: +420 727 813 562, +420 727 813 590, +420 727 813 585, +420 727 813 584, +420 727 813 591

 Pracovní doba: v pracovní dny od 6:30 do 21:15 hodin.

Stránka byla publikována dne: 28. 3. 2019 13:54