CZ EN Translate
Menu

Aktivní útočník

V úterý 19. září se konalo v prostorách zasedací místnosti Celního úřadu pro Královéhradecký kraj školení zaměřené na problematiku aktivního útočníka. Inspirací celníkům byla jarní akce hradecké univerzity, během níž proběhlo simulativní napadení objektu nebezpečným pachatelem. Vzhledem ke skutečnosti, že vedení celního úřadu vyhodnotilo, že se může jednat o aktuální téma také v podmínkách celního úřadu, požádalo o spolupráci v této věci zástupce Městské policie Hradec Králové. Příslušníky z výkonných útvarů a civilní zaměstnance, kteří pravidelně přichází do styku s veřejností a mohli by být v případě ataku nejvíce ohroženou skupinou, školil zkušený preventista městské policie, jenž své znalosti a dovednosti nabývá v rámci své profese téměř tři desítky let nejen v naší republice, ale také v zahraničí.

Přítomní měli možnost zhlédnout instruktážní video, v němž nebezpečný střelec ohrožoval zaměstnance peněžního ústavu. Následoval podrobný rozbor dané situace s komentářem a zazněla definice pojmu „nebezpečí v podmínkách fungování úřadu“, bylo specifikováno cílové jednání aktivního útočníka, ohrožení zdraví a majetku a shrnuty možnosti obrany a preventivní opatření, kterými lze předejít vyhroceným situacím. Významný důraz školitel kladl na osobní bezpečnost zaměstnanců dané instituce s akcentem na aktivní zájem dění okolo sebe, na pozorování a všímání si drobných odchylek či nezvyklostí, vyhodnocování typů lidí a jejich naslouchání při osobní komunikaci. 


HK_aktivní útočník.JPG

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 


Stránka byla publikována dne: 20.09.2023

Skočit na začátek stránky