CZ EN Translate
Menu

Celníci na Dni bezpečnostních a záchranných složek IZS 2024 v Dobrušce

Dvanáctý ročník Dne bezpečnostních a záchranných složek Integrovaného záchranného systému přilákal v pátek 31. května na náměstí F. L. Věka v Dobrušce stovky návštěvníků. Organizátoři akce, Město Dobruška, přizvali k účasti na osvětové a prezentační akci záchranné a bezpečnostní složky státu, mezi nimi hasiče, policisty, záchranáře, vojáky, celníky, strážníky a další, kteří zúčastněným přiblížili svoji každodenní činnost.

Pozornost široké veřejnosti všech věkových kategorií upoutali příslušníci Celní správy České republiky nejen ukázkou techniky, ale také vystavenými exempláři a předměty porušující práva duševního vlastnictví. Velkému zájmu se těšil velkokapacitní mobilní rentgen, v jehož útrobách celníci ukazovali na pořízených snímcích nelegálně převážené zboží, které jeho prostřednictvím odhalili. Nechybělo vozidlo výkonového zpoplatnění s vybavením pro kontrolu mýta na zpoplatněných úsecích komunikací či kontrolu elektronických dálničních známek a dále vozidla, s nimiž provádí v terénu pravidelné kontroly zaměřené na zboží, které by nemělo uniknout celnímu dohledu. Mnohé dotazy a reakce přítomných směřovaly do oblasti ochrany práv duševního vlastnictví či kontrol mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podléhajících úmluvě CITES, nevyjímaje dalších kompetencí spadajících do výkonu jejich služby.

 por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřadu pro Královéhradecký kraj

 


Stránka byla publikována dne: 03.06.2024

Skočit na začátek stránky