CZ EN Translate
Menu

Na dálnici D 11 s ředitelem Vazební věznice Hradec Králové

V pátek 25. listopadu se společně setkali plk. Pavel Tomášek, ředitel Vazební věznice Hradec Králové, s ředitelem Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Leošem Boudou. Cílem jejich setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce při zajišťování kontrol vybraných výrobků za zdmi věznice včetně specifické oblasti služební kynologie obou stran jak v externím, tak i interním prostředí. Proběhla výměna dosavadních zkušeností z výkonu služby, byla dohodnuta školení v problematice záchytu neznačených tabákových výrobků a nastíněny časové horizonty a podmínky pro rozvoj efektivní součinnosti. Ze společného jednání vyplynula zároveň možnost realizace setkání příslušníků celní správy zajišťujících dohledové činnosti s dotčenými příslušníky vězeňské služby.

Ředitel celního úřadu a jeho kolegové seznámili svého hosta s vybranými kompetencemi Celní správy České republiky. Navštívili kontrolní stanoviště na dálnici D11 exitu 81. kilometru ve směru do Prahy, kde byl osobně účasten fyzických kontrol zájmových vozidel a jejich nákladu. Celníci prezentovali práci s Ramanovým spektrometrem či s testy k detekci omamných a psychotropních látek a připravili k nahlédnutí vozidlo pro kontrolu časového a výkonového zpoplatnění dálnic a vybraných silnic 1. třídy.  Výklad o samotném systému kontrolní činnosti doplnili ukázkou využívané techniky.

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 


Stránka byla publikována dne: 28.11.2022

Skočit na začátek stránky