CZ EN Translate
Menu

Ocenění pod kopulí 2022

V reprezentativních prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové se konal dne 26. září slavnostní akt, v jehož rámci udělil ředitel hradeckého celního úřadu plk. Leoš Bouda čestné odznaky Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jeho pozvání do historické budovy, jež byla na konci dvacátého století prohlášena národní kulturní památkou, přijali vybraní zaměstnanci celní správy ve služebním i pracovním poměru, zástupci součinnostních složek i bývalí kolegové, kteří službě v řadách celníků věnovali 30 a více let svého profesního života a v roce 2021 a 2022 oslavili či oslaví svá významná životní jubilea. Z rukou ředitele převzali čestné odznaky bronzového, stříbrného nebo zlatého stupně a vyslechli slova úcty a poděkování za nadstandardní a odpovědný přístup, jímž se podílí na řešení aktuálních požadavků ve svěřených agendách či s příslušníky celního úřadu ochotně a na profesionální úrovni spolupracují.

Slavnostní ceremonie v Hradci Králové se uskutečnila při příležitosti svátku patrona celníků, svatého Matouše. Velmi slavnostní ráz jí dodala účast čestné jednotky celní správy nesoucí prapor Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, jíž pokyny udílel velitel šavlí vz. 24 ČET za doprovodu slavnostních fanfár v podání dueta trubačů Hudby hradní stráže a Policie České republiky. V jejím závěru proběhlo slavnostní dekorování praporu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj stuhou ředitele Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Stuha byla předána jako projev poděkování za spolupráci a podíl na prohlubování historického odkazu Celní správy České republiky.

Historií města Hradce Králové od pravěku až po období první republiky provedli a odborný výklad během prohlídky expozice nazvané „Cesty města“ poskytli její tvůrci PhDr. Pavla Koritenská a Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

 

     Čestný odznak zlatého stupně udělil plk. Leoš Bouda brig. gen. Petru Petříkovi, řediteli Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, stříbrného stupně plk. Josefu Vachtlovi, řediteli Celního úřadu pro hlavní město Prahu, MVDr. Aleši Hantschovi, řediteli Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj, doc. Petru Grulichovi, řediteli Muzea východních Čech, dále vrchnímu celnímu inspektoru v. v. Aleně Synkové, nprap. v. v. Marii Hradecké a prap. v. v. Františku Pavlíčkovi. Čestný odznak bronzový udělil plk. Radku Zezulkovi, prap. Ireně Holendové, Michaele Valentové, nprap. Martinu Blažkovi, nprap. Radku Tylšovi, nprap. Tomáši Horčičkovi, prap. Vladimíru Richterovi (všichni Celní úřad pro Královéhradecký kraj).

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 30.09.2022

Skočit na začátek stránky