CZ EN Translate
Menu

Mezi studenty

 

​Jedním z hlavních úkolů v oblasti public relation je provádět osvětu o činnostech celní správy a úspěšných akcích a záchytech směrem k široké veřejnosti napříč spektrem všech věkových kategorií. V souvislosti s potřebou získání nových pracovních sil na konkrétní pozice zamířili tisková mluvčí společně s vedoucím oddělení mobilního dohledu Tomášem Vikem za studenty maturitních ročníků královéhradecké obchodní akademie. Zhruba šedesátce velmi pozorných posluchačů ve třech třídách z oborů veřejná správa a obchodní akademie a ve třech po sobě jdoucích vyučovacích hodinách vyložili nezastupitelnou úlohu celníků ve společnosti. Velmi krátce přiblížili historii jejich profese, popsali zásadní změny v organizaci a transformaci po 1. květnu 2004, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie, věnovali se jednotlivým kompetencím, jež tvoří každodenní náplň jejich práce. V průběhu vystoupení o činnostech v oblastech ochrany práv duševního vlastnictví, ochrany spotřebitele a ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin studenti mohli zhlédnout a osahat si některé „citesové" exempláře a padělky zajištěné celní správou. Nechyběl ani výklad o podmínkách přijetí do služebního poměru či informace o samotném průběhu přijímacího řízení. Vystoupení specialisty přímo z praxe, který studentům přiblížil činnosti v nabízených pracovních pozicích a dokázal velmi poutavě hovořit o práci celníků odboru dohledu, doprovázely ukázky fotografií z úspěšných akcí. Celníci odcházeli s nabídkou vedení školy související s projektem o zapojení odborníka z praxe do výuky střední školy.

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová

Celní úřad pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 25.04.2018

Skočit na začátek stránky