CZ EN Translate
Menu

Se studenty bezpečnostně právní akademie

 

V rámci osvěty o vykonávaných činnostech celníků a hledání nových kolegů, kteří by rozšířili řady příslušníků Celní správy České republiky, zamířili vedoucí oddělení mobilního dohledu npor. Tomáš Vik společně s tiskovou mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj por. Jitkou Fajstavrovou dne 26. září mezi studenty čtvrtých ročníků Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích. Právě na této škole se dívky a chlapci vzdělávají v oblastech zaměřujících se na práci v bezpečnostních sborech.

Svoji hodinovou prezentaci směřovali uniformovaní pracovníci zejména na představení jejich širokého spektra činností v rámci svěřených kompetencí. Pro zpestření výkladu a přiblížení jejich práce použili nejen obrazové materiály, ale také zajištěné exponáty zvířat a jejich částí porušujících Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES, nebo zboží porušující práva k ochranným známkám. V krátkosti však popsali také historii jejich profese nebo zásadní organizační změny po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Zvláštní pozornost byla ze strany posluchačů věnována části pojednávající o podmínkách přijetí do služebního poměru či informacích o samotném průběhu přijímacího řízení. S milým zaujetím sledovali budoucí maturanti výklad odborníka z praxe, který dokázal poutavě vyprávět o úspěšných akcích v terénu, během nichž celníci dopadli osoby převážející omamné a psychotropní látky či prekurzory pro jejich výrobu. Svůj zájem studenti doložili kladenými otázkami v navazující besedě.

 

IMG_1805.JPG 

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřadu pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 27.09.2018

Skočit na začátek stránky