​Dnem 1. 8. 2020 nabytím účinnosti vyhlášky č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, došlo ke zrušení Územního pracoviště v Trutnově a Jičíně. Z důvodu zachování rozsahu služeb pro daňové subjekty za účelem přijetí daňového přiznání od daňových subjektů jsou stanoveny úřední hodiny v daném týdnu před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání (vždy před 25. v měsíci po skončení zdaňovacího období), a to v úřední dny v pondělí a ve středu v úředních hodinách Celního úřadu pro Královéhradecký kraj
(8:00 – 17:00 hodin)
v místě sídla zrušeného Územního pracoviště v Trutnově a Jičíně. Případné bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 495 756 106.

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 5. 8. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: