CZ EN Translate
Menu

Východočeský památník celnictví

 

Zainteresovaní královéhradečtí a pardubičtí celníci byli společně po boku jejich generálního ředitele brig. gen. Milana Poulíčka přítomni slavnostnímu otevření nové expozice Východočeského památníku celnictví. V budově bývalého gymnázia na Velkém náměstí v Králíkách ji vybudovali a slavnostně otevřeli dne 19. září 2018 dobrovolníci z Vojensko-historického klubu Erika v čele s Richardem M. Sichou. Pozvání na akci přijali rovněž bývalí generální ředitelé Generálního ředitelství cel Miroslav Kárník, Zdeněk Richtr, Pavel Novotný a ředitelé Celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj plk. Leoš Bouda a plk. Jiří Pražák.

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 

VPC_vernisaz_2018_MWecker__0200.jpg 

 

Tisková zpráva Východočeského památníku celnictví:

 

Dne 19. září 2018 byla na Velkém náměstí ve městě Králíky v Pardubickém kraji slavnostně otevřena nová expozice celnictví Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny" Králíky pod názvem Východočeský památník celnictví, a to po více než sedmi letech usilovné přípravy a realizace. Ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha poděkoval při příležitosti vernisáže dobrovolníkům spolku VHK ERIKA Brno, z.s. za dlouholetou dřinu a muzeím i institucím za spolupráci. Expozici otevřeli pak společně s hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. a generálním ředitelem Generálního ředitelství cel ČR brig. gen. Mgr. Milanem Poulíčkem, kteří převzali nad projektem a akcí záštitu. Otevření se zúčastnila řada hostů z řad odborné veřejnosti, akademické obce a celních veteránů, kteří projekt konkrétně podpořili. 

V expozici je k vidění řada zajímavých exponátů, které dosud muzeum nemělo možnost tematicky vystavit. Expozice navazuje na expozici finanční stráže umístěnou v podzemí pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny". Kromě vlastních sbírek muzea mohou návštěvníci díky vynikající mezimuzejní spolupráci vidět také sbírkové předměty z dalších institucí, např. Technického muzea v Brně, Východočeského muzea v Pardubicích, Regionálního muzea Vysoké Mýto, Muzea města Ústí nad Labem a řady dalších institucí z ČR i ze zahraničí.

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel", se kterým se setkáváme již ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá novou expozici, která byla pojata velmi moderně a živě. Návštěvník je v ní proveden všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Dějiny celnictví, které jsou těsně spjaty s obchodem se zbožím, byly dosazeny do širších dějinných souvislostí.

V životní velikosti je k vidění dům sv. Matouše, kancelář vyššího celního úředníka rakouského místodržitelství, hrázděnka „Finanzwache", kancelář prvorepublikového celního úředníka, stejnokroje celnictva a finanční stráže. Dále váhy a závaží, objemové (duté) a délkové míry, včetně ukázky českého i vídeňského „lokte". Východočeský památník celnictví prozrazuje, co je to celní libra, věrtel, lot nebo třeba máz.

Při prohlídce se návštěvník seznámí s osobnostmi, jako byli francouzský malíř Henri Rousseau, manžel spisovatelky Boženy Němcové Josef Němec nebo také významný finanční expert a autor prvního celního zákona v samostatné ČSR JUDr. Emil Martinec. Ke slyšení jsou i unikátní zvukové záznamy pašeráků a příslušníků finanční stráže z hor z 1. poloviny 20. století ze sbírek muzea a ukázky krátkých filmů dokumentující odbavování cestujících celními orgány v 80. letech 20. století.

Na unikátních dobových fotografiích například zhlédnete, jaká byla celní služba za socialismu a jak se v té době pašovalo. Vystavené exponáty jsou důležitou součástí sbírkového fondu Muzea K-S 14 a zmíněných významných institucí, některé jsou ale také dary či zápůjčkami od bývalých celníků a osobností, se kterými muzeum dlouhodobě spolupracuje. 

Od září je jedinečná stálá expozice historie celnictví, která dalece přesahuje teritorium východních Čech, přístupná široké veřejnosti. Více informací najdete na www.muzeumcelnictvi.cz.

 

Kontakt:

Ing. Bc. Richard M. Sicha,  ředitel muzea

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky

Východočeský památník celnictví

http://cihelna.militaryclub.info

www.muzeumcelnictvi.cz 

Koresp. adresa: Muzeum K-S 14 "U cihelny", Knihovna a depozitář, Velké nám. 367, 561 69 Králíky
Stat zřizovatel muzea: VHK Erika Brno,z.s., Viniční 136, 615 00 Brno, IČ:64329607

 

Foto: Michaela Wecker

 


 


Stránka byla publikována dne: 23.09.2018

Skočit na začátek stránky