CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 14.05.2013


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Podpis dohody o spolupráci mezi Celním úřadem pro Královéhradecký kraj a Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje

Dne 13. května podepsal ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje  plk. Mgr. Jan Švejdar a ředitel Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Mgr. Petr Kašpar „Dohodu o vzájemné spolupráci“. Uzavření dohody proběhlo ve školícím a rekreačním zařízení celní správy v Miletíně.  Dohoda o vzájemné spolupráci navazuje na předcházející dohodu uzavřenou v roce 2011 a reaguje i na organizační změny celní správy k 1. lednu 2013. Předmětem dohody je zejména vzájemná spolupráce v oblastech kontroly v silniční dopravě, nelegálního pobytu a zaměstnávání cizinců, využívání policejních cel celním úřadem a střežení osob. Další ustanovení dohody se vztahuje na spolupráci v oblasti služební kynologie a v neposlední řadě také na sdělování důležitých informací, které mohou mít vliv na odhalování trestné činnosti.

Zúčastněné strany předeslaly, že si od uzavření dohody slibují upevnění vzájemných vztahů a zefektivnění spolupráce policejních a celních orgánů v oblasti předcházení trestné a protiprávní činnosti a boji proti ní.  

mjr. Mgr. Ivana Ježková
vedoucí Oddělení mediální komunikace a PR
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
tel. +420 974 521 208
mobil: +420 602 651 187
E-mail: tiskvck@mvcr.cz

a

por. Bc. Martina Kolinská 
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj  
tel: +420 495 756 212
mobil: +420 602 372 515
e-mail: m.kolinska@cs.mfcr.cz


Skočit na začátek stránky