CZ EN Translate
Menu

Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů

Celní řízení

7771
Plat. povin. vyměřená v souladu s celním řízením

6015 Cizí prostředky

SPD - vnitrostátní

756 Vracení daně z min. olejů os. užív. tyto oleje pro zem. prvovýrobu…

764 Vracení daně z MO ozbr. silám čl. států NATO s výjimkou ozbr. sil ČR

772 Vracení SPD osobám požívajícím výsad a imunit

780 SPD z vína a meziproduktů

799 SPD z minerálních olejů

4765 SPD z tabákových výrobků

4773 SPD z piva

4781 SPD z lihu

5792 Vracení daně z MO (tech. benzínů) os. užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla

14760 SPD-příjmy z tabákových nálepek

40037 Zajištění daně

95791 Vrácení daně z ost. benzínů

609 Daň z elektřiny

617 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

625 Daň z pevných paliv

50606 Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit

50614 Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit

50622 Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit

Dělená správa

1732 Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství

1740 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. materiál dřevin do ROK

1759 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. materiál dřevin do ROB

1767 Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

1775 Odvod za odnětí půdy do SR

1783 Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence

2700 Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu-garanční fond

2719 Poplatek z biopaliv dle z. č. 86/2002 Sb.

2751 Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

2778 Pokuty - dle z. č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol.

3746 Pokuty v blok.řízení na místě zaplacené

3770 Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních

3797 Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

5610 Pokuty za porušení předpisů k ochraně ŽP

6701 Poplatky za odebrané množství vody - z. č. 254/01

6728 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP

6736 Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech

6744 Pokuty dle z.č.254/01 Sb.,o vodách §§ 117-120,dle z.č 200/1990 Sb.- § 34

6752 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech - ROB

6779 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech – SFŽP

6787 Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech

6795 Pokuty dle z. č.58/98 Sb., z.č. 254/2001 Sb. § 122 – vyp. odpad. vod

8707 Poplatky dle z. č. 86/2002 Sb.

8715 Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.

8723 Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.

8731 Odvod za trvalé odnětí půdy §11, odst. 4 z. č. 334/1992 Sb.

8758 Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb.

8766 Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb.

8790 Pokuty z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách

9718 Pokuty dle z. č.25/2008 Sb. o integr. registru znečišťování živ. prostředí

9726 Pokuty - z. č. 86/2002 – ovzduší

9734 Pokuty - z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda

9742 Pokuty - z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa

9769 Pokuty - z. č.. 114/1992 Sb. - ochrana přírody

9785 Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP

9793 Poplatky dle z . č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod

60038 Zvl. prostř.- §106 z. č.500/04 Sb. - správní řád

90034 Zvl. prostř.- kauce dle z. č.13/1997 Sb.

97770 Pokuty – emise skleníkových plynů

35 Příjmy vymožené z exekucí

3754 Pokuty ve správním řízení

4706 Příslušenství daní

4757 Ostatní příjmy

70033 Zvláštní prostředky - dle z. č. 280/2009 Sb. "DŘ"

Stránka byla publikována dne: 31.12.2012 9:35
Skočit na začátek stránky